Dzīves gudrības

Ja jums ir gadījusies grūta diena, neļaujiet sev “nolaisties”, bet ja laba – nevajag jukt prātā no priekiem. Saglabājiet paškontroli un cieņu.

Jums jāzina, ka jums ir pietiekami daudz spēka, lai tiktu galā ar visām grūtībām, kuras jūs sastopat savā dzīves ceļā. Jums vajag pieņemt šo faktu. Jums ir gan spēks, gan enerģija, lai ieskatītos tām sejā. Ar tādu pārliecību, virzieties uz priekšu.

Dzīvē nevajag balstīties uz jūtām. Balstiet savu dzīvi uz pienākumiem, apostas online, pārliecībām, patiesības, gudrības un mīlestības. Būvējiet savu dzīvi uz mīlestības pamatiem un atdodiet vairāk, nekā saņemat.

Apjukums iestājas tajā brīdī, kad jūs sākat domāt, ka laime būtu bijusi daudz lielāka, ja jūs būtu rīkojies citādāk, nevis tā kā tagad. Vienalga kādu ceļu jūs izvēlaties, jūs uzskatāt, ka cits ceļš jums būtu atnesis vairāk prieka. Ja kaut kas tāds notiek, ņemiet spilvenu un ejiet gulēt. Liels prieks neradīsies pats no sevis. Jūs pats esat prieka avots.

Notikumi atnāk un aiziet. Vieni notikumi ir patīkami, citi – nepatīkami, nav nozīmes tam, kādi tie ir, tie atstāj jūs neskartus. Sirds dziļumos ir tāda vieta, kura paliek neskarta. Turieties pie tā, kas paliek “neskarts”, tad jūs varēsiet turpināt smieties.

Nekad nelieciet otram cilvēkam justies vainīgam, bet gan dodiet viņiem saprast, kur ir izveidojusies plaisa. Tā ir sava veida māksla.

Ja jūs vērojat, kā jūs dusmojaties, dusmas samazinās. Bet ja jūs vērojat mīlestību – mīlestība palielinās. Vērošana visu maina.

Smiekli ir īsta dzīves bagātība. Kad viss iet labi, smieties var jebkurš cilvēks, bet ja jūs varat smieties arī tad, kad viss tik labi neiet, tad tas liecina par jūsu garīgo attīstību un izaugsmi.

Kaisle noved mūs pie drudžaina stāvokļa un vilšanās, mīlestība – pie ciešanām un sāpēm. Kaisle sagrauj un liek vergot, mīlestība atbrīvo un liek lidot.

Tikt pie varas vēlas tikai vāji cilvēki. Stipri cilvēki netiecas tikt pie varas, viņiem patīk kalpot. Tā ir visbūtiskākā atšķirība starp stipriem un vājiem cilvēkiem.

Gudrs ir tas, kas mācās no citu kļūdām. Mazāk gudrs ir tas, kas mācās tikai no savām kļūdām. Muļķis visu laiku atkāto vienas un tās pašas kļūdas un nekad no tām nemācās.

Nesalīdziniet sevi ne ar vienu citu. Vienkārši saskatiet tikumus, kurus jums patīk citos cilvēkos un apzinieties to, ka tie jau ir ielikti jūsos, kā sēklas. Jums vajag tikai tās izaudzēt.

Vienmēr atceraties, ka Dievišķais, neuzliks uz jūsu pleciem nepanesamu atbildību, kas dažreiz šķiet jogos da roleta. Jūsu atbildība attiecas tikai uz to, ko jūs esat spējīgs izdarīt. Bet jūs nezināt, uz ko jūs esat spējīgs. Vienmēr pieņemiet to, ko jūs nezināt un to, uz ko neesat spējīgi.

Dzīve ir virspusēja, ja ir balstīta tikai uz vārdiem. Visu, kas dzīvē patiešām ir svarīgs, dziļš un pamatīgs, nav iespējams izteikt vārdos. Kad mēs sākam apzināties vārdu bezjēdzību, mūsu dzīve sākt palikt daudz dziļāka. Mēs sākam dzīvot.

Ja jūs meklējat laimi, jūs atradīsiet ciešanas, ja jūs darāt laimīgus citus cilvēkus, tad saņemat prieku un mīlestību.